Samenwerken maakt sterker
MRDH-event 2019
de verandering
Vrijdagmiddag 13 december 2019

PRAAT MEE OVER VERANDERINGEN

Nieuwe banen, toenemende verstedelijking, andere mobiliteitsbehoefte, klimaatverandering. Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Veranderingen die we in onze regio met elkaar in goede banen moeten leiden. Want samenwerken maakt sterker. De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag dragen daaraan bij vanuit het perspectief van economie en bereikbaarheid. Tijdens het jaarlijkse MRDH-event praten we hier samen over. Vrijdagmiddag 13 december 2019 is het tijd voor De Verandering. Een ontmoeting tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. 

 

VERANDEREN
DOEN WE SAMEN

Er verandert veel in onze regio. Samen met u kunnen we die veranderingen aan.

 

Aanmelden MRDH-event

ALLES VOOR
DE VERANDERING

Tijdens het MRDH-event staat alles in het teken van De Verandering.

 

Volledig programma bekijken

DE VERANDERING IN
DE REGIO MEEMAKEN

Maak de veranderingen in de regio echt mee tijdens een Werkbezoek.

 

Overzicht werkbezoeken bekijken

VERANDEREN BEGINT
MET LUISTEREN

Uw ideeën zijn waardevol. Praat mee over de veranderingen in onze regio.

 

Overzicht themasessies bekijken