Samenwerken maakt sterker
MRDH-event 2019
de verandering
Vrijdagmiddag 13 december 2019

Programma

Onderstaand het programma van het MRDH event 2019:

12.00 - 14.45 uur Werkbezoeken* Kies bij uw aanmelding één van de drie werkbezoeken.
13.30 - 14.45 uur Themasessies* Kies een sessie.
15.00 - 16.00 uur Plenair programma
Opening: dagvoorzitter Joost Hoebink
Welkomstwoord: burgemeester Van Oosten, gastgemeente Nissewaard.
Presentatie Strategische Agenda MRDH: burgemeester Aboutaleb, voorzitter van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Introductie: Regioverkenning Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Lancering: Innovatieprogramma OV
Lezing: historicus Herman Pleij
16.00 - 17.00 uur  Netwerkborrel 

 

PROGRAMMA VOL VERANDERING

Praat mee over de veranderingen die op ons afkomen in één van de themasessies of maak de veranderingen in onze regio mee tijdens werkbezoeken. Leer uw regio nóg beter kennen en kom met regiogenoten in contact. Woon de introductie bij van de eerste Regioverkenning Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de presentatie van de Strategische Agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

REGIOVERKENNING

23 gemeenten werken samen aan het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? De Regioverkenning laat de ontwikkeling van economie en vervoer zien en de bijbehorende kansen en uitdagingen.

SAMEN AAN HET WERK!

Dat is de titel van de Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2022. De Strategische Agenda benoemt de koers die 23 gemeenten kiezen voor het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Raadsleden, bestuurders en medewerkers van de gemeenten hebben met inbreng van de Economic Board Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland en de Waterschappen gewerkt aan deze Agenda.

HERMAN PLEIJ

Herman Pleij is emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde. Pleij weet mensen enthousiast te maken voor cultuurhistorische onderwerpen. Dit doet hij door inzicht te geven in de historische achtergrond van de hedendaagse samenleving. Pleij zal op basis van het thema ‘’De verandering’’ zijn inzichten met u delen.