Samenwerken maakt sterker
MRDH-event 2019
de verandering
Vrijdagmiddag 13 december 2019

Themasessies

Onderstaand een overzicht van de themasessies. U maakt bij uw aanmelding een keuze uit een werkbezoek of een themasessie. 
De themasessies vinden plaats van 13.30 uur tot 14.45 uur. Ontvangst is vanaf 12.30 uur inclusief lunch. 

 

Titel: Kom kijken in de toekomst!
Thema: Mobiliteitstransitie
Type sessie: Werkatelier
Omschrijving: De toekomst stelt mobiliteit voor nieuwe uitdagingen. Dat is niet is wat ons overkomt, we zijn die toekomst al aan het maken. Maak kennis met tastbare resultaten van nieuwe voertuigen, mobiliteitsdiensten en dagelijkse gewoonten. Neem niks klakkeloos aan, maar overtuig uzelf door het uit te proberen!
Titel: Verandering door digitalisering: tussen kansen en kaders
Thema: Verandering door digitalisering
Type sessie: Werkatelier
Omschrijving: De digitalisering van de economie gaat razendsnel. Veel gemeenten werken aan een Smart City. Maar liefst 20% van alle buitenlandse investeringen in Nederland is reeds datacenter-, cloud- of online gerelateerd. In 2020 staat de uitrol van het 5G-netwerk gepland. Dit biedt enorme kansen voor de economie en de werkgelegenheid.  Maar er zijn ook vragen over privacy, veiligheid en gezondheid én de rol van markt en overheid. Kortom: Wat zijn de kansen? Welke kaders zijn nodig? 
Ontdek nieuwe mogelijkheden die digitalisering biedt. Onder andere:
• Data Node van Anything Connected (https://www.linkedin.com/in/frederik-westerouen-van-meeteren-93276971/)
• Mobility Sensing (https://www.linkedin.com/in/tomvandeven/)
• de CrossWalk app die Dynniq heeft gelanceerd in de gemeente Rijswijk (https://www.linkedin.com/in/joost-de-ruiter-1923b417/)
• Aquatic Drone van AquaSmartXL (https://www.linkedin.com/in/drdew/).
• Living lab Sensible Sensors (Reijeroord, Rotterdam)

Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek hoe u als overheid launching customer kunt zijn. En wat hebben deze digitale toepassingen en innovatieve bedrijven, nodig aan infrastructuur en aan kaders?
Bent u werkzaam binnen het domein Beheer Openbare Ruimte, verantwoordelijk voor de Kabels & Leidingen, of Economie of RO of Wonen. Heeft u maatschappelijke vragen waar digitale toepassingen u verder kunnen helpen? We willen uw integrale denkkracht benutten. Vanuit de overheden is wethouder economie Bas Vollebregt (gemeente Delft) aanwezig.
Rick van der Kleij helpt ons tijdens deze bijeenkomst om gesprekken in actie om te zetten (https://www.linkedin.com/in/rickvanderkleij/).
U bent van harte welkom om in deze werkbijeenkomst uw ervaringen en ideeën in te brengen zodat we met elkaar komen tot bouwstenen voor de gemeentelijke agenda voor 2020.
Titel: Regioverkenning Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Thema: Perspectief op economie en bereikbaarheid
Type sessie: Masterclass
Omschrijving: De 23 gemeenten in de metropoolregio werken samen aan het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. De Regioverkenning Metropoolregio Rotterdam Den Haag laat de ontwikkeling, kansen en uitdagingen zien op het gebied van economie en vervoer. Deze eerste Regioverkenning presenteren wij op het MRDH-event in de middag. In deze masterclass gaan wij al dieper in op de ontwikkelingen in onze regio. Neem kennis van de feiten en de cijfers over de regio. Ga met ons in gesprek over de conclusies uit de Regioverkenning en hoe deze doorwerken in ons handelen. Doen we de juiste dingen en doen we de dingen goed? Doet en denkt u mee?
Titel: Bestuur in verandering, naar een nieuwe toekomst
Thema: Bestuurlijke verandering
Type sessie: Masterclass
Omschrijving: Digitale technologieën zorgen voor grote veranderingen in alle onderdelen van de economie en de maatschappij: er ontstaan nieuwe businessmodellen, start-ups gaan succesvol de competitie aan met grote corporates en sectoren transformeren. Zo veranderen platformmodellen de taxi- en hotelindustrie, heeft AI in combinatie met robotics een enorme impact op de mobiliteitssector dankzij autonoom rijden, en transformeert blockchain technologie de financiële sector en administratieve functie.

Maar ook inwoners worden zelfonderhoudend. Ze gaan zelf produceren, zelf zonne-energie opvangen en terugleveren aan elkaar (soms met het gebruik van block-chain technologie). Daarnaast zorgen lokale sociale platforms met steeds meer functionaliteiten voor het ontstaan van een decentrale economie. Er wordt onderling geruild, hierdoor wordt belasting en BTW in zekere zin ontweken. Vroeger was de overheid nodig om dit soort processen te faciliteren en zij had daarop een monopolie. Echter, door al deze technologische ontwikkelingen komen inwoners onder het monopolie van de overheid uit.
Organisaties (zowel publiek als privaat) moeten daarom opnieuw naar zichzelf kijken en zich afvragen of de toegevoegde waarde die ze vandaag de dag leveren nog relevant is in de toekomst. Wim Hoogendoorn neemt u mee naar een nieuwe geschiedenis van uw toekomst.